Fruitweb.se

Välkommen till Skorv- och skadedjursprognosen 2020

Allmän information om denna tjänst

Denna tjänst är ett samverkansprojekt mellan Jordbruksverket och Äppelriket. Den ingår i det svenska miljöprogrammet och finansieras därmed gemensamt av Sverige och EU.
Syftet med sajten är att sprida aktuell information om olika skadegörare i fruktodlingar och fungera som ett stöd i planering av bekämpningsstrategier.

Väderdata för prognos- och varningsmodeller hämtas under 2020 från 34 odlingar. 

Modeller bygger på en kontinuerlig integration av inkommande väderdata i den senaste versionen av  prognosprogrammet RIMpro.